Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Špeciálne technológie

13. 05. 2014 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Špeciálne technológie, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina s názvom dlhopisu SPECTECH 001, ISIN SK4110002116 séria 01, ktoré boli vydané 3.3.2014 a splatné 1.3.2019, že spoločnosť je v omeškaní s výplatou výnosov dlhopisu.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval emitent, spoločnosť Špeciálne technológie, s.r.o.


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť