Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Oleofin, a.s., SK4120006495

11. 03. 2011 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Oleofin, a.s., so sídlom Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, s názvom dlhopisu Dluhopis Oleofin CZK 2009, ISIN: SK4120006495 séria 01, ktoré boli vydané 20.1.2009 a  splatné 20.1.2014, že spoločnosť je v úpadku a vyplatenie istiny a výnosov z  dlhopisov je ohrozené.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval obchodník s cennými papiermi, spoločnosť M Securities o.c.p., a.s..

Bližšie informácie sú prístupné na webovej stránke www.justice.cz v časti insolvenční rejstřík.

 

 

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného odd.

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť