Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti MIP, s.r.o., ISIN SK4110001027 séria 01

25. 10. 2013 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou MIP, s.r.o., so sídlom Lúčna 4, 971 01 Prievidza s názvom dlhopisu MIP 01, ISIN SK4110001027 séria 01, ktoré boli vydané 17.9.2003 a splatné 17.9.2013, že spoločnosť je v omeškaní s výplatou výnosov a výplatou menovitej hodnoty dlhopisu.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval emitent, spoločnosť MIP, s.r.o.

 

Tlačové a edičné oddelenie

 

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť