Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Ján Cikker – 100. výročie narodenia)

15. 07. 2011 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 20. júla 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Ján Cikker - 100. výročie narodenia.

Autorom návrhu mince je PhDr. Kliment Mitura. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 1184 kB]

 

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť