Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince

20. 05. 2013 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 24. mája 2013 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia.

Autorom návrhu zberateľskej mince je Roman Lugár. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 23,90 € a vo vyhotovení proof je 28,50 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

  

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť