Národná banka Slovenska po prvýkrát na festivale príležitostí Profesia Days

04. 03. 2020 | Tlačová správa NBS

V rámci aktivít na podporu finančného vzdelávania obyvateľstva sa Národná banka Slovenska (NBS) zúčastní na tohtoročnom festivale príležitostí Profesia Days, ktoré sa konajú 4.-5. marca 2020 v Bratislave.

Návštevníci Profesia Days sa budú môcť prejsť po Náučnom chodníku finančného spotrebiteľa a otestovať svoje znalosti v oblasti osobných financií prostredníctvom on-line kvízu.

Finančnú gramotnosť si návštevníci môžu otestovať v zóne financií a účtovníctva.

Na náučnom chodníku sa dozviete ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ a overíte si ako ste pripravení na reálne nástrahy sveta financií.
Prostredníctvom on-line kvízu Máte finančnú gramotnosť v malíčku? si budú mať návštevníci možnosť zodpovedaním 10 otázok otestovať finančnú gramotnosť. Test je zverejnený aj na internetovej stránke NBS a doteraz ho vyplnilo viac ako 5000 respondentov.

NBS si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou, preto v podobných aktivitách na podporu finančného vzdelávania obyvateľstva plánuje pokračovať.

Webová stránka profesia day: https://profesiadays.sk/exhibitor/narodna-banka-slovenska/

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť