Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

29. 03. 2016 | Tlačová správa NBS

Dnes (29. marca 2016) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2016, ktorého súčasťou je Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR a ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. 

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P1Q-2016 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2016, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii a publikované na internetovej stránke NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť