Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

03. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (3. marca 2009) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila Opatrenie Národnej banky Slovenska o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne predkladali Národnej banke Slovenska správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a plány činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny rok v jednotne stanovenej štruktúre, rozsahu, obsahu a stanoveným spôsobom.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť