Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

22. 02. 2011 | Tlačová správa NBS

Dnes (22. februára 2011) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za január 2011, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila materiál  „Zavedenie SEPA v Slovenskej republike" - Implementačný plán, verzia 3.0. Cieľom aktualizovanej verzie implementačného plánu je bližšia konkretizácia prechodu slovenskej bankovej komunity na SEPA platobné nástroje v Slovenskej republike.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť