Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

24. 02. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (24. februára 2009) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Cieľom vyhlášky je zabezpečiť, aby doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje predkladali Národnej banke Slovenska informácie  v jednotne stanovenej štruktúre, rozsahu, obsahu a stanoveným spôsobom.

Vyhláška nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

BR NBS prerokovala a schválila návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.

Cieľom vyhlášky je zabezpečiť aby dôchodkové fondy spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami ako aj ich depozitári prekladali oznámenia o prekročení a zosúladení skladby majetku s limitmi a zákonnými obmedzeniami jednotným spôsobom prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Status DFT.

Vyhláška nadobudne účinnosť 15. marca 2009.

BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Správu o ekonomickom vývoji za január 2009.

 


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť