Komuniké zo 44. rokovania Bankovej rady NBS

30. 11. 2010 | Tlačová správa NBS

Dnes (30. novembra 2010) sa uskutočnilo 44. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za október 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Správu o finančnej stabilite za 1. polrok 2010. V správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v 1. polroku 2010 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť