KOMUNIKÉ ZO 41. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS

30. 09. 2008 | .

Dnes (30. septembra 2008) sa uskutočnilo 41. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za august 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami. BR NBS prerokovala a schválila vyhlášku, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike. BR NBS schválila pravidelnú "Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS" a "Interný plán NBS na zavedenie eura". Príprava postupuje v súlade s interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. V súvislosti s ukončením platnosti slovenskej koruny a zavedením meny euro v Slovenskej republike od 1. januára 2009 sa vyhláškou zrušuje 102 vyhlášok, ktorými Národná banka Slovenska v období od 8. februára 1993 až do dňa zavedenia eura vydala do obehu slovenské bankovky a slovenské mince vrátane pamätných mincí.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť