Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

29. 04. 2008 | .

Dnes (29. apríla 2008) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za marec 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

BR NBS prerokovala a schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 31.3.2008. Tlačová správa o hospodárskom výsledku NBS k 31.3.2008 bola uverejnená dňa 14.4.2008.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve.

BR NBS prerokovala Správu o činnosti a hospodárení Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie za rok 2007 a na základe návrhu jeho zriaďovateľa podľa ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období sa v roku 2008 nebude platiť.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť