Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

30. 03. 2010 | Tlačová správa NBS

Dnes (30. marca 2010) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za február 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P1Q-2010), ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na dnešnej tlačovej konferencii.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2009. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS a dňa 12. apríla 2010 bude prezentovaná na tlačovej konferencii NBS. 

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť