Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

28. 05. 2013 | Tlačová správa NBS

Dnes (28. mája 2013) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2013 a vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2013. Materiály budú publikované na internetovej stránke NBS.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť