Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

10. 02. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (10. februára 2009) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila pravidelnú Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS a Interný plán NBS na zavedenie eura. V súčasnosti prebieha finálna fáza implementácie konkrétnych úloh v rámci zavedenia eura v NBS a SR, pričom všetky úlohy sa napĺňajú v súlade s Interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR.


 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť