Komuniké z 31. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

27. 09. 2011 | Tlačová správa NBS

Dnes (27. septembra 2011) sa uskutočnilo 31. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za august 2011, ktorá bude publikovaná v elektronickej forme na internetovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P3Q-2011), ktorá bude prezentovaná na tlačovej konferencii a publikovaná v elektronickej forme na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur, pri príležitosti 1150. výročia úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 gramu a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom výtvarníka akad. soch. Ivana Řeháka. Razbu zlatých zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p. a do predaja sa dostanú v decembri 2011. 

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany.

Opatrenie v nadväznosti na nový zákon č. 203/2011 o kolektívnom investovaní, ktorý zaviedol nový kvalitatívne odlišný pohľad na riadenie rizík v majetku v podielových fondoch, upravuje podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie systému riadenia rizík v správcovskej spoločnosti. Opatrenie tiež upravuje spôsoby merania a výpočtu celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov a rizika protistrany vyplývajúceho z obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. októbra 2011.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za prvý polrok 2011. Dňa 3.10.2011 sa k Analýze uskutoční tlačová konferencia. Analýza bude následne zverejnená na internetovej stránke NBS.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť