Komuniké z 28. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

25. 08. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (25. augusta 2009) sa uskutočnilo 28. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Priebežnú účtovnú závierku a správu o výsledku hospodárenia NBS k 30. 6. 2009. NBS k 30. 6. 2009 vykázala zisk 48 mil. eur.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoj  za júl 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť