Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

15. 06. 2010 | Tlačová správa ECB

Dnes (15. júna 2010) sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P2Q-2010), ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje najmä výška poplatku za vykonanie zápisu, zmeny zápisu a zrušenia zápisu v registri vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

BR NBS schválila materiál ,,Správa o finančnej stabilite za rok 2009". V Správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v roku 2009. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok 2010.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť