Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

25. 05. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (25. mája 2009) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Správu o ekonomickom vývoji za apríl 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Stanovisko Národnej banky Slovenska k návrhom novej architektúry výkonu dohľadu a regulácie nad finančnými inštitúciami na základe odporúčaní správy de Larosière Group.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť