Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

08. 06. 2021 | Tlačová správa NBS

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022", ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou nehmotné kultúrne dedičstvo SR - fujara, hudobný nástroj. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť bude 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Mgr. art. Petra Valacha.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v októbri 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť