Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

09. 04. 2013 | Tlačová správa NBS

Dnes (9. apríla 2013) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila uzatvorenie Memoránd o porozumení s príslušným orgánom dohľadu Brazílskej federatívnej republiky - Comissão de Valores Mobiliários do Brasil a s príslušným orgánom dohľadu Švajčiarskej konfederácie - Swiss Financial Market Supervisory Authority".

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť