HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NBS K 31. AUGUSTU 2008

12. 09. 2008 | .

K 31. augustu 2008 Národná banka Slovenska vykázala stratu vo výške 2,9 mld. Sk. V uvedenom hospodárskom výsledku nie sú zahrnuté rozdiely z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách, ktoré v priebehu roka ovplyvňujú vlastné imanie NBS.

K 31. decembru 2008 straty z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách ovplyvnia hospodársky výsledok Národnej banky Slovenska. K 31. augustu 2008 straty z ocenenia znížili vlastné imanie Národnej banky Slovenska o 42,4 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť