Hlavným ekonómom NBS je Michal Horváth

31. 01. 2020 | Tlačová správa NBS

Michal Horváth nastupuje 1. februára 2020 na pozíciu hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska (NBS). Hlavný ekonóm NBS je nová pozícia, ktorú bude M. Horváth zastávať zároveň s pozíciou riaditeľa odboru ekonomických a menových analýz.

„Oslovil ma projekt budovania otvorenej a modernej centrálnej banky na Slovensku. Súčasťou tejto vízie je, aby si banka vybudovala medzinárodnú povesť ako zdroj kvalitných príspevkov do odborných diskusií a rozhodnutí na európskej úrovni. Zároveň je ambíciou priblížiť zdanlivo vzdialené dianie vo Frankfurte, v Európskej centrálnej banke, slovenskej verejnosti, ako aj aktívne počúvať a odpovedať na jej podnety týkajúce sa života v podmienkach spoločnej európskej meny. Mojou hlavnou úlohou bude dobudovať a viesť analytický tím, ktorého práca tieto ambície podporí kvalitným, zaujímavým a zrozumiteľným obsahom,“ uviedol Michal Horváth.

Michal Horváth veľkú časť svojho štúdia a akademickej práce na univerzitách v Yorku a Oxforde venoval otázkam , ktoré súviseli s menovou a rozpočtovou politikou. Výsledky svojej práce publikoval v renomovaných medzinárodných časopisoch a prezentoval ich na seminároch a konferenciách po celom svete.

Michal Horváth bol pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zastupoval Slovensko v hospodárskych fórach na najvyššej expertnej úrovni. Počas pôsobenia na Ministerstve financií SR zastupoval Slovensko na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny a následne v Hospodárskom a finančnom výbore EÚ.

Michal Horváth - životopis [.pdf, 107.2 kB]

 

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť