ESRB pozitívne hodnotí prístup NBS k situácii na trhu úverov na bývanie

29. 11. 2016 | Tlačová správa NBS

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) včera zverejnil varovania, ktoré sa týkali strednodobých rizík na trhu úverov na bývanie. Varovania sú adresované ôsmim členským štátom Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Aj v prípade Slovenska bola identifikovaná zvýšená miera rizika na trhu úverov na bývanie. Vďaka aktívnemu prístupu NBS k obmedzeniu tohto rizika (Odporúčanie 1/2014 a pripravované Opatrenie o úveroch na bývanie a Opatrenie o spotrebiteľských úveroch) tak ESRB nevydalo pre Slovensko žiadne varovanie.

V prvom polroku 2016 ESRB analyzoval riziká, ktoré sú spojené s vývojom na trhu úverov na bývanie vo  všetkých členských štátoch EÚ. Analýza bola zameraná na riziká, ktoré majú potenciál ohroziť finančnú stabilitu. Hodnotenie prebiehalo v troch sektoroch: domácnosti, nehnuteľnosti a banky.

V prípade Slovenska správa ESRB uvádza najmä tieto riziká:

  • Rýchly rast úverov na bývanie
  • Riziko nadmerného zadlženia domácností
  • Zraniteľnosť domácností v prípade nárastu úrokových sadzieb vyplývajúca z krátkych fixácií úverov na bývanie
  • Kombinácia rastúcej zadlženosti s rastom cien nehnuteľností na bývanie, aj keď ceny bývania sa nejavia ako nadhodnotené
  • Tendencia uvoľňovania úverových štandardov v posledných rokoch
  • Podiel úverov na bývanie tvorí 45% celkových bankových úverov a dlhopisov oproti priemeru eurozóny 30%

ESRB pozitívne hodnotí aktívny prístup zo strany NBS, najmä Odporúčanie 1/2014 a pripravované Opatrenie o úveroch na bývanie a Opatrenie o spotrebiteľských úveroch. Postup NBS  hodnotí ako primeraný a očakáva, že bude dostatočný na obmedzenie uvedených rizík. 

ESRB Report Vulnerabilities in the EU Residential Real Estate Sector

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť