Ekonomický a menový vývoj – leto 2021

22. 06. 2021 | Tlačová správa NBS

Publikácia a tabuľky

Záznam tlačovej konferencie

 

Animácia

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť