EIOPA predĺžila lehotu na prihlásenie sa do výberového konania na výber členov do svojich skupín zainteresovaných strán

03. 11. 2015 | Tlačová správa NBS

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) predlžuje  lehotu na prihlásenie sa do výberového konania na výber členov do skupín zainteresovaných strán orgánu EIOPA, Skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve (IRSG) a Skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov (OPSG).

Nová lehota na prihlásenie je 15. november 2015

Viac informácií o výberovom konaní, nájdete tu (iba v anglickom jazyku).

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť