ECB zvyšuje prístupnosť a vizualizáciu štatistických údajov

14. 03. 2016 | Informácia pre verejnosť

Na internetovej stránke ESCB „Našej štatistiky" pribudli nové typy štatistických údajov a tiež nové možnosti vizualizácie.

 „Sekcia pre banky" - táto nová časť umožňuje bankám efektívnejší a flexibilnejší prístup k hlavným štatistikám eurozóny a národným štatistikám za oblasť bankových úrokových sadzieb, súvahovej štatistiky bánk a údajov o emisiách cenných papierov.  

Sprievodca štatistikou eurozóny" - prináša stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte, za vybraný typ štatistiky. 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť