Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2020

24. 01. 2020 | Tlačová správa ECB
Počet falzifikátov eurových bankoviek v druhom polroku 2019 zostal nízky
● V druhej polovici roka 2019 bolo z obehu stiahnutých 308 000 falošných eurových bankoviek. ● Viac než 70 % falzifikátov predstavujú bankovky 20 € a 50 €. ● Eurové bankovky zo... Viac
24. 01. 2020 | Informácia pre verejnosť
Konzultácia k regulačnému rámcu EÚ pre kryptoaktíva
Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k regulačnému rámcu EÚ pre kryptoaktíva. Konzultácia je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Jej cieľom je získať podklad na rozhodnutie o prístupe... Viac
24. 01. 2020 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2019
Bankovky V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 309 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s prvým polrokom 2019 je počet zadržaných falzifikátov dvojná... Viac
23. 01. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB začína revíziu stratégie svojej menovej politiky
Revízia sa bude týkať kvantitatívnej formulácie cenovej stability, súboru nástrojov menovej politiky, ekonomickej a menovej analýzy a spôsobu komunikácie. Súčasťou revízie budú aj ďalšie aspekty ... Viac
23. 01. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových ste... Viac
09. 01. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS: Investície do podnikových dlhopisov si dobre premyslite a preverte si firmu, ktorej požičiavate
- Slováci do dlhopisov investujú čoraz viac. Kým v roku 2014 boli úspory domácností v týchto nástrojoch pod jednou miliardou eur, o dva roky neskôr to bolo viac ako dve miliardy a už v polovici ro... Viac

1 2 3 4 5 6 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie