Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2020

22. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Počet zadržaných falošných bankoviek neklesol ani pre pandémiu COVID-u 19
Národná banka Slovenska zverejňuje každý polrok prehľad zadržaných falzifikátov. Prvý polrok tohto roka bol zaujímavý tým, že pre koronakrízu niektoré odvetvia takmer zamrzli (služby, turizmus, ub... Viac
21. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS predlžuje lehotu pre zapojenie sa do verejnej konzultácie k regulačnému sandboxu
22.6.2020 spustila NBS verejnú konzultáciu k regulačnému sandboxu. Konzultácia mala byť otvorená do 22.7.2020. Vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie sa NBS rozhodla predlžiť verejnú konzult... Viac
17. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Ľudia v Národnej banke Slovenska pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám
Ďakujeme, Slovensko – tak znel názov júnového galavečera RTVS, ktorého hrdým generálnym partnerom bola aj Národná banka Slovenska. Viac ako stovka známych osobností počas večera poďakovala všet... Viac
16. 07. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike: 1) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a... Viac
15. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS
14. júla 2020 sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS sa na svojom zasadnutí dňa 14. 7. 2020 rozhodla o zn... Viac
06. 07. 2020 | Tlačová správa NBS
Banková rada NBS predbežne rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020
Rýchlosť a sila oživenia slovenskej ekonomiky závisí od schopnosti bánk úverovať ľudí a firmy v tomto komplikovanom období. Národná banka Slovenska preto pokračuje v opatreniach na podporu úverova... Viac
02. 07. 2020 | Tlačová správa ESRB
Závery 38. riadneho zasadnutia Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká zo dňa 25. júna 2020 (v angličtine)
At its meeting on 25 June 2020, the General Board of the European Systemic Risk Board (ESRB) again focused on the consequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic for the EU's economy and the f... Viac
01. 07. 2020 | Informácia pre verejnosť
Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede)
Analýza mapuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny, ktoré mali veľký vplyv na fungovanie starobného dôchodkového sporenia či na výkonnosť fondov. Pozornosť venuje aj poplatkovej štruktúre dôchodkov... Viac
24. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska podporuje mladé slovenské talenty
Výsledkom spolupráce NBS a VŠVU je prvá výstava Fragment a gesto Vystavujúci: Šimon Kučera, Matej Maturkanič, Stanislav Macko, Nikola Šušovicová Sprístupnenie výstavy: 24.6. - 31.8.2020 - predĺžen... Viac
24. 06. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS
23. júna 2020 sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2020, kto... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, august 2020, september 2020, október 2020, november 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie