Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2021

02. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Okamžité platby
Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb v SR stanovuje termín zavedenia okamžitých platieb v SR na 1. februára 2022. Národná banka Slovenska informuje, že k 1. februáru 2021 bol splnený pred... Viac
01. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance ... Viac
28. 01. 2021 | Tlačová správa ECB
ECB vyzýva banky na riešenie kreditného rizika a zvyšovanie efektívnosti
Celková úroveň požiadaviek a odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia SREP zostáva vďaka pragmatickému postoju stabilná. Banky sú odolné, no v niektorých oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o kred... Viac
26. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 26. januára 2021 sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznám... Viac
22. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša
Banková rada NBS dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %. Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v bo... Viac
22. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2020
Bankovky V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 15 688 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných len... Viac
21. 01. 2021 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov sa rozhodla opätovne potvrdiť výrazne akomodačné nastavenie menovej politiky. Po prvé, úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných ... Viac
21. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Stanovisko NBS k rokovaniu Ministerstva financií a SBA
Aktuálne vstupujeme do obdobia, kedy sa pomerne veľká časť schválených odkladov dostane do štandardného režimu splácania. Korektná identifikácia úverového rizika bankami je preto veľmi dôležitá. ... Viac
19. 01. 2021 | Informácia pre verejnosť
Odporúčanie NBS o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bánk
BR NBS na rokovaní 12. januára 2021 schválila „Odporúčanie Národnej banky o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19", ktoré je uverejnené vo Vestníku NBS. Odporúč... Viac
18. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Matúška – 200. výročie narodenia“
19. januára 2021 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Matúška - 200. výročie narodenia". Autorom návrhu striebornej zberat... Viac

1 2 3 4 5 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021, máj 2021 

Využite Rozšírené vyhľadávanie