Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2021

23. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Aktualizácia tlačovej správy zo dňa 16. 2. 2021: Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa,... Viac
16. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance ... Viac
09. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 9. februára 2021 sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasad... Viac
04. 02. 2021 | Tlačová správa ECB
Eurosystem sa dohodol na spoločnom postoji vo vzťahu k udržateľným portfóliovým investíciám súvisiacim s klimatickými zmenami
Eurosystém sa dohodol na spoločnom postoji k zásadám udržateľného a zodpovedného investovania súvisiaceho so zmenou klímy pre nemenovopolitické eurové portfóliá. Spoločným postojom sa podporuje z... Viac
02. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Okamžité platby
Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb v SR stanovuje termín zavedenia okamžitých platieb v SR na 1. februára 2022. Národná banka Slovenska informuje, že k 1. februáru 2021 bol splnený pred... Viac
01. 02. 2021 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020
Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance ... Viac
28. 01. 2021 | Tlačová správa ECB
ECB vyzýva banky na riešenie kreditného rizika a zvyšovanie efektívnosti
Celková úroveň požiadaviek a odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia SREP zostáva vďaka pragmatickému postoju stabilná. Banky sú odolné, no v niektorých oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o kred... Viac
26. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 26. januára 2021 sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznám... Viac
22. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša
Banková rada NBS dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %. Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v bo... Viac
22. 01. 2021 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2020
Bankovky V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 15 688 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných len... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021, máj 2021, jún 2021, júl 2021, august 2021, september 2021, október 2021, november 2021, december 2021 

Využite Rozšírené vyhľadávanie