Tlačové správy

Všetky tlačové správy jún 2018

26. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Dočasné intervenčné opatrenia ESMA vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv retailovým investorom
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) rozhodol o prijatí dočasných intervenčných opatrení vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv (CFD) retailovým investo... Viac
19. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (19. 6. 2018) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Ľudovíta Ódora. BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-... Viac
19. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2018
Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu P2Q-2018, ktorá prináša aktualizovaný pohľad na hlavné vývojové tendencie v slovenskej ekonomike. V porovnaní s očakávaniami z predchádzajúcej pr... Viac
14. 06. 2018 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Aktualizované z dôvodu úpravy prekladu. Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Rige dôkladne vyhodnotila stav napredovania k trvalej zmene vývoja inflácie, pričom okrem iného zohľad... Viac
05. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking (Výzvy centrálneho bankovníctva), ktorá je jedným zo série podujatí pri príležitosti 25. výročia vzniku ... Viac

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2018, február 2018, marec 2018, apríl 2018, máj 2018, jún 2018, júl 2018, august 2018, september 2018, október 2018, november 2018, december 2018  Všetky tlačové správy 2018

Využite Rozšírené vyhľadávanie