Tlačové správy

Všetky tlačové správy máj 2018

29. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu
Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia vedenia NBS sa dnes (29. mája 2018) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike. Vedenie centrálnej banky oboznámilo zá... Viac
29. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (29. 5. 2018) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2... Viac
28. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Slávnostné uvedenie detskej knihy Terezkina pokladnička
Dnes (28. mája 2018) sa v priestoroch Národnej banky Slovenska uskutočnilo slávnostné uvedenie detskej knihy Terezkina pokladnička za prítomnosti guvernéra NBS Jozefa Makúcha, ktorý knihu symbolic... Viac
23. 05. 2018 | Tlačová správa ECB
ECB zverejňuje Konvergenčnú správu
● Všetkých sedem hodnotených členských štátov EÚ dosiahlo pokrok v plnení konvergenčných kritérií. ● Žiadna z krajín nespĺňa všetky povinnosti stanovené v zmluve vrátane právnych konve... Viac
18. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Nová strieborná zberateľská minca Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 22. mája 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave. ... Viac
15. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Aktualizácia informácie (2) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018
Národná banka Slovenska v nadväznosti na informáciu o nefunkčnosti systému SIPS dňa 14. 5. 2018 oznamuje, že neboli zrealizované niektoré cezhraničné platby. Každá banka zvolí pri riešení tejto si... Viac
15. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (15. 5. 2018) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila materiál "Návrhy Memoránd o porozumen... Viac
14. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Aktualizácia informácie (1) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018
Národná banka Slovenska oznamuje, že medzibankový platobný systém SIPS je funkčný.Všetky tuzemské platby z dnešného dňa boli spracované.V prípade, že majú klienti nezrealizované transakcie, je pot... Viac
14. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Informácia NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018
Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že v medzibankovom platobnom systéme SIPS dňa 14. mája 2018 vznikli technické problémy. NBS situáciu intenzívne rieši a o ďalších krokoch bude informovať. ... Viac
14. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy Kvantová fyzika v inherentnej adjustáži
Dnes (14. mája 2018) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Kvantová fyzika v inherentnej adjustáži výtvarníka Záboja Bohuslava Kuľhavého. Výstavu slávnostne otvoril guve... Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2018, február 2018, marec 2018, apríl 2018, máj 2018, jún 2018, júl 2018, august 2018, september 2018, október 2018, november 2018, december 2018  Všetky tlačové správy 2018

Využite Rozšírené vyhľadávanie