Tlačové správy

Všetky tlačové správy december 2018

31. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
10 rokov eura na Slovensku
Prínosy eura po 10 rokoch Desať rokov od prechodu Slovenska na euro možno konštatovať, že spoločná mena priniesla viacero pozitívnych dopadov: Euro podporuje cenovú stabilitu na Slovensk... Viac
18. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (18. 12. 2018) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, decembe... Viac
18. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2018
Banková rada NBS prerokovala poslednú tohtoročnú strednodobú predikciu, ktorej horizont bol predĺžený do roku 2021. Makroekonomický vývoj SR ovplyvňuje zmierňovanie zahraničného dopytu a slabší vý... Viac
18. 12. 2018 | Informácia pre verejnosť
Zmena pokladničných hodín dňa 31.12.2018
NBS oznamuje verejnosti, že dňa 31.12.2018 budú skrátené pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS do 10.00 h, pričom začiatok pokladničn... Viac
14. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
Stresové testovanie poisťovní
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v roku 2018 uskutočnil stresové testovanie odolnosti poisťovní voči nepriaznivým situáciám na finančných trhoch. Te... Viac
13. 12. 2018 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových ste... Viac
11. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (11. 12. 2018) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o... Viac
03. 12. 2018 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice
Dnes (3. decembra 2018) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava insitných maliarok z Kovačice. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy Slovenské insitné výtvarné umenie v... Viac
03. 12. 2018 | Tlačová správa ECB
ECB prijala nový kľúč na upisovanie základného imania
● Úpravy kľúča, ku ktorým dochádza každých päť rokov, vychádzajú z údajov Európskej komisie o počte obyvateľov a HDP. ● Podiel šestnástich národných centrálnych bánk sa má zvýšiť, podi... Viac

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2018, február 2018, marec 2018, apríl 2018, máj 2018, jún 2018, júl 2018, august 2018, september 2018, október 2018, november 2018, december 2018  Všetky tlačové správy 2018

Využite Rozšírené vyhľadávanie