Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2017

31. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Slovenské peniaze v obehu k 31.12.2017
Ku koncu decembra 2017 bolo v obehu ešte 18,8 mil. ks slovenských bankoviek v hodnote 2,19 mld. Sk (72,7 mil. eur). Z tohto množstva bolo v obehu najviac: 20 Sk bankoviek (10,06 mil. ks, v... Viac
28. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Nová pamätná a strieborná zberateľská minca 25. výročie vzniku Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. januára 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur a začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu, obe s tematikou 25. výročie vznik... Viac
19. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (19. decembra 2017) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, de... Viac
19. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2017
Banková rada NBS prerokovala decembrovú strednodobú predikciu P4Q-2017 a konštatovala, že makroekonomický vývoj podporený celosvetovým oživením a zlepšovaním indikátorov dôvery je priaznivejší, ak... Viac
18. 12. 2017 | Informácia pre verejnosť
Zmena pokladničných hodín dňa 29.12.2017
Národná banka Slovenska oznamuje verejnosti, že dňa 29.12.2017 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS od 7.30 h - 10.00 h. Viac
15. 12. 2017 | Tlačová správa EIOPA
Záťažový test EIOPA odhalil možné riziko prenosu šokov v európskom sektore zamestnaneckého dôchodkového poistenia do reálnej ekonomiky
Európske inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Institution for Occupational Retirement Provision - IORP), ktoré poskytujú dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy, majú c... Viac
14. 12. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
13. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké o nových opatreniach NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 12. decembra 2017 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie... Viac
11. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (11.decembra 2017) udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác. Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Marekovi ... Viac
04. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy Slovenské insitné umenie zo Srbska
Dnes (4. decembra 2017) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Slovenské insitné umenie zo Srbska fragmenty zo zbierky Galérie Babka Kovačica. Výstavu slávnostne otvoril ... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017, máj 2017, jún 2017, júl 2017, august 2017, september 2017, október 2017, november 2017, december 2017 

Využite Rozšírené vyhľadávanie