Tlačové správy

Všetky tlačové správy september 2017

26. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (26. 9. 2017) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, septembe... Viac
26. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2017
Banková rada NBS prerokovala septembrovú strednodobú predikciu P3Q-2017 a konštatovala, že makroekonomický vývoj bol v súlade s predchádzajúcou prognózou, a preto nebolo potrebné vykonať výraznejš... Viac
21. 09. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB vydáva na verejnú konzultáciu návrh všeobecných zásad udeľovania licencií bankám a finančno-technologickým bankám
● ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie úverovým inštitúciám a o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technolo... Viac
14. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 20. septembra 2017 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tématikou Božena Slančíková Timrava - 150. výročie narodenia. Autor... Viac
07. 09. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Viac
05. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (5. 9. 2017) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky... Viac

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017, máj 2017, jún 2017, júl 2017, august 2017, september 2017, október 2017, november 2017, december 2017  Všetky tlačové správy 2017

Využite Rozšírené vyhľadávanie