Tlačové správy

Všetky tlačové správy jún 2017

23. 06. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB odporúča zmenu článku 22 svojho štatútu
● Rada guvernérov sa rozhodla odporučiť zmenu článku 22 štatútu. ● Zmena má Eurosystému poskytnúť právny základ na plnenie úlohy centrálnej emisnej banky v rámci navrhovanej revízie ... Viac
20. 06. 2017 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2017
Banková rada NBS prerokovala strednodobú predikciu P2Q-2017, ktorá bola ovplyvnená najmä poklesom cien komodít a aktuálnym vývojom na trhu práce. Ostatné fundamenty boli v súlade s očakávaniami. ... Viac
20. 06. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (20. 6. 2017) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2017... Viac
15. 06. 2017 | Tlačová správa NBS
NBS zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life
Národná banka Slovenska (NBS) dnes zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life. Poisťovni bolo rozhodnutie doručené dnes ráno. NBS za núteného správcu vymenovala JUDr. Irenu Sopkovú. Dôv... Viac
08. 06. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Tallinne rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operá... Viac
06. 06. 2017 | Tlačová správa NBS
Informácia o začiatku zverejňovania odhadu výnosovej krivky
Národná banka Slovenska bude od dnešného dňa na svojej internetovej stránke s týždennou frekvenciou zverejňovať odhad zero-kupónovej výnosovej krivky vyplývajúcej z cien vydaných slovenských štátn... Viac
02. 06. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB otvára konzultáciu o revízii nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad
Konzultácia je príležitosťou navrhnúť prípadné zmeny a zlepšenia. Konzultácia trvá oddnes do 20. júla 2017. Európska centrálna banka (ECB) dnes otvorila verejnú konzultáciu o revízii nariade... Viac

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017, máj 2017, jún 2017, júl 2017, august 2017, september 2017, október 2017, november 2017, december 2017  Všetky tlačové správy 2017

Využite Rozšírené vyhľadávanie