Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2016

07. 06. 2016 | Tlačová správa NBS
Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu
Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (7. júna 2016) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike. Vedenie centrálnej banky oboznámi... Viac
07. 06. 2016 | Tlačová správa NBS
Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2016
Banková rada NBS na svojom rokovaní prerokovala júnovú strednodobú predikciu, ktorá je založená na aktuálnom rýchlom odhade ekonomiky SR v 1. štvrťroku a na technických predpokladoch, v rámci ktor... Viac
07. 06. 2016 | Tlačová správa ECB
ECB zverejňuje Konvergenčnú správu z roku 2016
● Počas obdobia pokrývajúceho posledné kolá rozširovania EÚ zaznamenali mnohé krajiny značný pokrok smerom k účasti v hospodárskej a menovej únii (HMÚ). ● Sedem hodnotených krajín sp... Viac
07. 06. 2016 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (7. júna 2016) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 2. polrok ... Viac
02. 06. 2016 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí vo Viedni rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operác... Viac
24. 05. 2016 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (24. mája 2016) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 20... Viac
12. 05. 2016 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o vydaní zlatej zberateľskej mince (Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 17. mája 2016 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie - 275. výročie korunovácie Márie Terézie. ... Viac
10. 05. 2016 | Tlačová správa NBS
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - začiatok likvidácie poisťovne
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA informoval Národnú banku Slovenska, že odvolací súd v Bukurešti svojim rozhodnutím zo dňa 28. apríla 2016 právoplatne pot... Viac
05. 05. 2016 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy M. Struhárika a L. Moška
V priestoroch NBS bola otvorená výstava akademického sochára Milana Struhárika a maliara Ladislava Moška. Viac
04. 05. 2016 | Tlačová správa ECB
ECB ukončuje výrobu a vydávanie bankovky 500 €
● ECB rozhodla o ukončení výroby a vydávania bankovky 500 €. ● Bankovka 500 € nebude súčasťou série bankoviek Európa. ● Bankovka 500 € zostáva zákonným platidlom a svoju hod... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2016, február 2016, marec 2016, apríl 2016, máj 2016, jún 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016, december 2016 

Využite Rozšírené vyhľadávanie