Tlačové správy

Všetky tlačové správy december 2016

30. 12. 2016 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o termíne emisie pamätnej dvojeurovej mince Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti
Národná banka Slovenska oznamuje, že 4. januára 2017 začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou Univerzita Istropolitana - 550. výročie začatia činnosti. Autorkou návrhu mince je Mári... Viac
29. 12. 2016 | Tlačová správa NBS
Slovenské koruny v obehu
Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že po ôsmich rokoch od zavedenia eura v SR zostalo v obehu 18,9 mil. kusov slovenských bankoviek v hodnote 2,22 mld. Sk (73,7 mil. EUR). Najviac zostal... Viac
23. 12. 2016 | Tlačová správa ECB
Výsledky druhého kola prieskumu o finančnej situácii a spotrebe domácností Eurosystému
● Podľa prieskumu Eurosystému sa čisté bohatstvo mediánovej domácnosti eurozóny v období rokov 2010 až 2014 znížilo približne o 10 percent najmä v dôsledku nižších cien nehnuteľností na bývan... Viac
21. 12. 2016 | Informácia pre verejnosť
Zmena pokladničných hodín dňa 30.12.2016
Národná banka oznamuje verejnosti, že dňa 30.12.2016 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS od 7.30 h - 10.00 h. Viac
20. 12. 2016 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (20. decembra 2016) sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, de... Viac
20. 12. 2016 | Tlačová správa NBS
Upozornenie na činnosť spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co
Národná banka Slovenska upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse ... Viac
16. 12. 2016 | Tlačová správa NBS
Slovenský poistný trh je solventný aj pri zohľadnení stresových testov
Na stresovom testovaní poisťovní, ktoré koordinovala a zverejnila EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) sa zo slovenských poisťovní zúčastnilo 6 poisťovní, ktoré pokryli ... Viac
15. 12. 2016 | Tlačová správa EIOPA
EIOPA oznámila výsledky záťažových testov v sektore poisťovníctva za rok 2016 na úrovni EÚ
Načrtávajú obraz o trhu v oblasti životného poistenia v Európe na účely dohľadu s cieľom posúdiť zraniteľnosť a odolnosť voči nepriaznivému vývoju na trhu - nepredstavujú hodnotenie splnenia alebo... Viac
15. 12. 2016 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB zverejnil priority dohľadu na rok 2017
● Kľúčovými prioritami na rok 2017 zostávajú tri hlavné rizikové oblasti: riziká obchodného modelu a ziskovosti, kreditné riziko (s dôrazom na nesplácané úvery) a riadenie rizík. ● Novým prvko... Viac
15. 12. 2016 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB zverejňuje závery SREP 2016 a odporúčania o vyplácaní dividend a variabilnom odmeňovaní na rok 2017
● Závery SREP 2016 konštatujú celkovo stabilný dopyt po kapitálových zdrojoch v roku 2017; posuny na úrovni jednotlivých bánk pramenia zo zmien ich rizikových profilov. ● ECB v rámci SREP tiež... Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2016, február 2016, marec 2016, apríl 2016, máj 2016, jún 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016, december 2016  Všetky tlačové správy 2016

Využite Rozšírené vyhľadávanie