Tlačové správy

Všetky tlačové správy január 2016

27. 01. 2016 | Tlačová správa NBS
SEPA – dôležité zmeny od 1. februára 2016
Dôležité zmeny od 1. februára 2016: 1) Na platobnom príkaze v mene euro sa bude uvádzať číslo účtu iba vo formáte IBAN (International Bank Account Number), ktoré je jednoznačným identifikátoro... Viac
27. 01. 2016 | Tlačová správa EIOPA
Výsledky prvých európskych záťažových testov dôchodkového poistenia zamestnancov
Dlhodobo pretrvávajúce nízke úrokové sadzby budú v budúcnosti predstavovať značnú výzvu, pokiaľ ide o odolnosť dávkovo definovaných dôchodkov z inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečen... Viac
26. 01. 2016 | Publikácie
Stanovisko BR NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2015
Banková rada NBS prerokovala aktualizáciu decembrovej predikcie, ktorá reflektovala zverejnenú štruktúru HDP a nové technické predpoklady vrátane najnovších informácií z mesačných makroekonomickýc... Viac
26. 01. 2016 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (26. januára 2016) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, janu... Viac
22. 01. 2016 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2015
Bankovky V druhom polroku 2015 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 046 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je počet zadržaných falzifiká... Viac
21. 01. 2016 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
14. 01. 2016 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 19. januára 2016 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Ladislav Nádaši-Jégé - 150. výročie narodenia. Autorom návrh... Viac
12. 01. 2016 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (12. januára 2016) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Dohody s archívmi obchodných údaj... Viac
07. 01. 2016 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB zverejnil priority na rok 2016
● Bankový dohľad ECB určil na rok 2016 päť kľúčových oblastí dohľadu. ● Priority vychádzajú z hodnotenia hlavných rizík, ktorým banky čelia. ● Jednotlivými rizikami sa budú ... Viac
05. 01. 2016 | Tlačová správa EIOPA
Solventnosť II
SOLVENTNOSŤ II OŽÍVA Z nového režimu na báze rizika budú mať prospech všetci aktéri, vrátane spotrebiteľov. Solventnosť II predstavuje moderný, pevný a proporčný rámec dohľadu. ... Viac

1 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2016, február 2016, marec 2016, apríl 2016, máj 2016, jún 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016, november 2016, december 2016  Všetky tlačové správy 2016

Využite Rozšírené vyhľadávanie