Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2015

22. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Zmena pokladničných hodín dňa 31.12.2015
Národná banka Slovenska oznamuje verejnosti, že dňa 31.12.2015 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS od 7.30 h - 10.00h. Viac
16. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Guvernér NBS Jozef Makúch udelil cenu guvernéra NBS autorom dvoch dizertačných a jednej diplomovej práce. Viac
15. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (15. decembra 2015) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, de... Viac
08. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2015
Banková rada NBS prerokovala poslednú tohtoročnú strednodobú predikciu, ktorá vychádzala z rýchleho odhadu HDP za 3. štvrťrok. Vývoj ekonomiky SR v 3. štvrťroku bol mierne vyšší v porovnaní s na... Viac
08. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (8. decembra 2015) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q... Viac
07. 12. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB zavádza zmeny v referenčných výmenných kurzoch eura
● Od 1. júla 2016 sa budú referenčné výmenné kurzy eura zverejňovať približne o 16.00 SEČ. ● Zdôrazňuje sa „výhradne informatívna" povaha referenčných výmenných kurzov eura. ● ... Viac
03. 12. 2015 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií sa<br>s účinnosťou od 9. decembra 2015 zníži o 10 bázických bodov na -0,30 %. Viac
03. 12. 2015 | Tlačová správa ESMA
ESMA hľadá kandidátov pre svoju skupinu zainteresovaných strán
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) hľadá kandidátov, ktorí by ako členovia jeho Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov (SMSG) reprezentovali záujmy najrôznej... Viac
01. 12. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (1. decembra 2015) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovensk... Viac
30. 11. 2015 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. decembra 2015 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Karpatské bukové pralesy. Autorom ... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2015, február 2015, marec 2015, apríl 2015, máj 2015, jún 2015, júl 2015, august 2015, september 2015, október 2015, november 2015, december 2015 

Využite Rozšírené vyhľadávanie