Tlačové správy

Všetky tlačové správy február 2015

24. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Licencovanie nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek
Dňa 1. apríla 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná bank... Viac
24. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
Dnes bola vo Frankfurte predstavená nová bankovka 20 €
Okienko s portrétom v holograme novej bankovky 20 € je inováciou v technológii výroby bankoviek. Nová bankovka 20 € bude uvedená do obehu 25. novembra 2015. Výrobcovia zariadení na spracovanie ba... Viac
19. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
Ročná účtovná závierka ECB za rok 2014
● Čistý zisk ECB za rok 2014: 989 mil. € (1 440 mil. € v roku 2013) ● Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi: 728 mil. € (962 mil. € v roku 2013) ● Úrok... Viac
19. 02. 2015 | Informácia pre verejnosť
TLTROs - usmernenie NBS pre úverové inštitúcie
Národná banka Slovenska informuje úverové inštitúcie, ktoré plánujú využiť cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTROs) pre rok 2015, že v klientskej zóne je prístupné metodické usmernenie k ... Viac
17. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (17. februára 2015) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej ... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Ľuboš Pástor bude novým členom Bankovej rady NBS
Vláda Slovenskej republiky dnes (11. februára 2015) vymenovala za člena Bankovej rady NBS prof. Ľuboša Pástora, PhD. s účinnosťou od 15. marca 2015. Prof. Ľuboš Pástor, PhD. od roku 1999 pre... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB zvyšuje dostupnosť štatistických údajov a kvalitu ich vizualizácie
● ECB spúšťa dva nové nástroje na zvýšenie dostupnosti štatistických údajov. ● Aplikácia pre tablety ECBstatsApp umožňuje prístup k ekonomickým štatistikám v grafickej podobe. ● Internetov... Viac
06. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB spúšťa online hru o ochranných prvkoch novej bankovky 20 €
● Prezident ECB Mario Draghi predstaví 24. februára 2015 novú bankovku 20 €. ● Niektoré z ochranných prvkov novej bankovky vrátane inovatívneho „okienka s portrétom" sú odhalené v on... Viac

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2015, február 2015, marec 2015, apríl 2015, máj 2015, jún 2015, júl 2015, august 2015, september 2015, október 2015, november 2015, december 2015  Všetky tlačové správy 2015

Využite Rozšírené vyhľadávanie