Tlačové správy

Všetky tlačové správy október 2014

31. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o dočasnom uzavretí pokladníc na všetkých pracoviskách NBS pre verejnosť
Národná banka Slovenska oznamuje, že v dňoch 18. až 21. novembra 2014 budú pokladnice na všetkých pracoviskách pre verejnosť uzavreté. V týchto dňoch uskutoční Národná banka Slovenska dlhodobo... Viac
30. 10. 2014 | Tlačová správa ECB
ECB zverejnila nariadenie o poplatkoch za dohľad
Nariadenie o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob, akým ECB bude kryť náklady spojené s vykonávaním dohľadu nad bankovým sektorom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanis... Viac
29. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Veľkomoravské knieža Rastislav)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. novembra 2014 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Veľkomoravské knieža Rastislav. Autorom návrhu mince je Mgr. art. ... Viac
28. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (28. októbra 2014) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, okt... Viac
26. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Komplexné hodnotenie bánk ECB
Tlačová správa NBS a MF SR Európska centrálna banka (ECB) dnes (26.10.2014) zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk v eurozóne. Hodnotenie pozostáva z rozsiahleho preskúmania kvali... Viac
26. 10. 2014 | Tlačová správa ECB
Podľa podrobného hodnotenia ECB musia banky prijať ďalšie opatrenia
Hlavné výsledky komplexného hodnotenia 130 najväčších bánk v eurozóne: ● V prípade 25 zúčastnených bánk bol zistený celkový schodok kapitálu vo výške 25 mld. €. ● Rozsah potrebnej korekcie... Viac
23. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
V obehu je po mesiaci 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek
Národná banka Slovenska už vydala do obehu 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek zo série Európa, čo predstavuje okolo 15% zo všetkých 10 eurových bankoviek v obehu na Slovensku. Nová ban... Viac
23. 10. 2014 | Tlačová správa ECB
ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia o vykazovaní finančných údajov na účely dohľadu
Nariadenie dopĺňa požiadavky na spôsob vykazovania finančných informácií bankami na účely dohľadu po tom, ako ECB prevezme úlohu orgánu dohľadu. Súčasťou verejnej konzultácie je vypočutie, ktoré ... Viac
21. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (21. októbra 2014) v rámci konferencie „European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions" udelil cenu guve... Viac
21. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Konferencia „ European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions“
Národná banka Slovenska v spolupráci s Institute for the Study of Labor (IZA) a Central European Labour Studies Institute (CELSI) zorganizovali 20. a 21. októbra 2014 výskumnú konferenciu na tému... Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2014, február 2014, marec 2014, apríl 2014, máj 2014, jún 2014, júl 2014, august 2014, september 2014, október 2014, november 2014, december 2014  Všetky tlačové správy 2014

Využite Rozšírené vyhľadávanie