Tlačové správy

Všetky tlačové správy 2011

29. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Správa o ekonomickom vývoji za február 2011 - Zhrnutie
Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov Eurostatu vzrástla vo februári na 2,4 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu ... Viac
29. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (29. marca 2011) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za f... Viac
22. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (22. marca 2011) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných... Viac
15. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (15. marca 2011) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku NBS k ... Viac
14. 03. 2011 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 16. marca 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín. A... Viac
11. 03. 2011 | Informácia pre verejnosť
Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Oleofin, a.s., SK4120006495
Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Oleofin, a.s., so sídlom Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, s názvom dlhopisu... Viac
09. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. – ROZŠÍRENÁ INFORMÁCIA
Dňa 4. 3. 2011 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Bankovej rady NBS, podľa ktorého spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. (CI) nie je oprávnená poskytovať investičné služby. Podľa zistení NB... Viac
08. 03. 2011 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS – odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
Národná banka Slovenska (NBS) dňa 1. 3. 2011 odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. so sídlom, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 828 74.... Viac
03. 03. 2011 | Tlačová správa ECB
Stanovisko Rady guvernérov ECB k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady ECB
Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového člena Výkonnej rady ECB. Voči navrhovanému ... Viac
03. 03. 2011 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2011, február 2011, marec 2011, apríl 2011, máj 2011, jún 2011, júl 2011, august 2011, september 2011, október 2011, november 2011, december 2011 

Využite Rozšírené vyhľadávanie