Tlačové správy

Všetky tlačové správy marec 2009

31. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (31. marca 2009) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila Správu o ekonomickom v... Viac
31. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Správa o ekonomickom vývoji za február 2009 - Zhrnutie
V poslednom štvrťroku 2008 ekonomika eurozóny poklesla o 1,5% v porovnaní s tretím štvrťrokom a prvýkrát od vzniku menovej únie zaznamenala pokles aj na medziročnej báze (o 1,3%). Celoročný ekonom... Viac
26. 03. 2009 | Tlačová správa CEBS
Závery ďalšej kontroly CEBSu
CEBS Výbor európskych bankových dohľadov Závery ďalšej kontroly CEBSu ohľadom transparentnosti bánk, pokiaľ ide o ich výsledky za posledný štvrťrok 2008 a predbežné koncoročné výsledky, nevyk... Viac
20. 03. 2009 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových mier)
Marec 2009 Menová politika Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov schválila správu za rok 2008 ... Viac
17. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Viac
10. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (10. marca 2009) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka. BR NBS prerokovala a schválila Komunikačnú s... Viac
05. 03. 2009 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike: úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrov... Viac
05. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Otvorenie putovnej výstavy Slovenské eurové mince v Martine
Dnes (5. marca 2009) bola v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince - výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí. Výs... Viac
04. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Spoločné stanovisko členov Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS)
Spoločné stanovisko členov Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS) zastupujúcich orgány dohľadu z členských štátov krajín strednej a východnej Európy (CEE) k varovaniam súvisiacim s hodnotením CEE... Viac
03. 03. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (3. marca 2009) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a schválila Opatrenie Národnej banky... Viac

1 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2009, február 2009, marec 2009, apríl 2009, máj 2009, jún 2009, júl 2009, august 2009, september 2009, október 2009, november 2009, december 2009  Všetky tlačové správy 2009

Využite Rozšírené vyhľadávanie