Tlačové správy

Všetky tlačové správy január 2009

27. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Dnes (27. januára 2009) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Situačnú správ... Viac
27. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2008 - Celkové zhrnutie
1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dos... Viac
27. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru 2008
Hrubá zahraničná zadlženosť Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2008 dosiahol 48,6 mld. USD, resp. 37,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri klesol o 2,4 mld. USD, pri po... Viac
26. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu
Národná banka Slovenska informuje, že objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý od začiatku roku 2009 do 23. januára 2009 predstavuje približne 56,5 mld. Sk, t. j. približne 73 % z hodnoty obehu k 31. ... Viac
26. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Informácia pre klientov druhotného predzásobenia
Národná banka Slovenska dnes informovala banky v Slovenskej republike, že z dôvodu zabezpečenia plynulej výmeny hotovosti predĺžila všetkým bankám lehotu pre vrátenie euromincí z predzásobenia v p... Viac
21. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Výmena mincí v NBS - upozornenie
Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že v záujme plynulejšej výmeny hotovosti pre občanov, je pri výmene v NBS* potrebné: roztriediť bankovky a mince podľa nominálnych hodnôt písomne ozná... Viac
21. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Online rozhovor s guvernérom Národnej banky Slovenska Ivanom Šramkom
Sériu online rozhovorov na stránke www.euromena.sk uzavrie, dňa 26. januára 2009 o 11.45 h, online diskusia s Ivanom Šramkom, guvernérom Národnej banky Slovenska. Svoje otázky na tému celkového zh... Viac
20. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (20. januára 2009) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka. BR NBS vzala na vedomie informáciu o zadržaných falzifikátoch bankoviek z... Viac
19. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu a zavádzaní eura v SR
Slovenská mena Národná banka Slovenska informuje, že k 31. decembru 2008 bolo v obehu viac ako 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk). ... Viac
15. 01. 2009 | Informácia pre verejnosť
Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2008)
Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v decembri 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,5% (v novembri 3,9%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová infláci... Viac

1 2 3 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2009, február 2009, marec 2009, apríl 2009, máj 2009, jún 2009, júl 2009, august 2009, september 2009, október 2009, november 2009, december 2009  Všetky tlačové správy 2009

Využite Rozšírené vyhľadávanie