Tlačové správy

Všetky tlačové správy august 2008

28. 08. 2008 | .
LETNÉ PIATKY O ZAVEDENÍ EURA - AUTOBUSOVÁ A ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Pracovný výbor pre komunikáciu a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura pozývajú zástupcov médií na ďalšiu zo série tlačových konferencií s neformálnym názvom Letné piatky na terase. Viac
26. 08. 2008 | .
OZNÁMENIE O ROZHODNUTÍ BR NBS O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 35. rokovaní dňa 26. augusta 2008 rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb Viac
26. 08. 2008 | .
KOMENTÁR BR NBS K ROZHODNUTIU O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS
Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za júl, pričom konštatovala, že makroekonomický vývoj pokračuje v doterajších tendenciách Viac
26. 08. 2008 | .
KOMUNIKÉ Z 35. ROKOVANIA BANKOVEJ RADY NBS
Dnes (26. augusta 2008) sa uskutočnilo 35. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka Viac
26. 08. 2008 | .
SITUAČNÁ SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA JÚL 2008 - CELKOVÉ ZHRNUTIE
Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnovali. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,4%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2%. Viac
26. 08. 2008 | .
ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ SR K 31.05.2008
Hrubá zahraničná zadlženosť. Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu mája 2008 dosiahol 52,4 mld. USD, resp. 33,7 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v máji vzrástol o 1,7 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,5 mld. USD. Viac
22. 08. 2008 | .
OZNAM O ROKOVANÍ BANKOVEJ RADY NBS
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 26. augusta 2008 (v utorok) sa uskutoční 35. rokovanie Bankovej rady NBS. Viac
22. 08. 2008 | .
ONLINE ROZHOVOR S MARTINOM ŠUSTROM
Dňa 26. augusta 2008 sa o 10.00 hodine na stránke www.euromena.sk uskutoční online rozhovor s Martinom Šustrom Viac
19. 08. 2008 | .
ZAČIATOK SÉRIOVEJ RAZBY EUROVÝCH MINCÍ
Dnes (19. augusta 2008) začala Mincovňa Kremnica, š.p. sériovú razbu slovenských eurových mincí. Razbu slávnostne spustili minister financií SR Ján Počiatek a guvernér NBS Ivan Šramko. Eurové mince so slovenskou stranou vyrazí Mincovňa Kremnica v počte 500 mil. kusov, v hodnote viac ako 167 mil. eur, s hmotnosťou približne 2500 ton. Eurových mincí je osem. Viac
15. 08. 2008 | .
STANOVISKO K VÝVOJU INFLÁCIE (VÝVOJ SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V JÚLI 2008)
Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v júli 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,4% (v júni 4,3%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2% (v júni 4,1%). Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2008, február 2008, marec 2008, apríl 2008, máj 2008, jún 2008, júl 2008, august 2008, september 2008, október 2008, november 2008, december 2008  Všetky tlačové správy 2008

Využite Rozšírené vyhľadávanie