Tlačové správy

Všetky tlačové správy jún 2008

25. 06. 2008 | .
Online rozhovor s Ladislavom Unčovským
Dňa 25. júna 2008 sa o 10.00 hodine na stránke www.euromena.sk uskutoční online rozhovor s Ladislavom Unčovským, výkonným riaditeľom Viac
24. 06. 2008 | .
Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 27. rokovaní dňa 24. júna 2008 rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb Viac
24. 06. 2008 | .
Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada, prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za máj 2008, pričom v rámci diskusie venovala pozornosť okrem vývoja inflácie aj najnovším údajom z reálnej ekonomiky a z trhu práce. Viac
24. 06. 2008 | .
Komuniké z 27. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (24. júna 2008) sa uskutočnilo 27. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. Viac
24. 06. 2008 | .
Situačná správa o menovom vývoji v SR za máj 2008
1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Viac
24. 06. 2008 | .
Zahraničná zadlženosť SR k 31. marcu
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu marca 2008 dosiahol 49,4 mld. USD, resp. 31,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v marci vzrástol Viac
20. 06. 2008 | .
Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 24. júna 2008 (v utorok) sa uskutoční 27. rokovanie Bankovej rady NBS. Viac
18. 06. 2008 | .
VÝZVA O POMOC č. 3, vyhodnotenie revízie FCD (Smernice o finančných konglomerátoch) pre IWCFC (Dočasný pracovný výbor pre finančné konglomeráty)
Dočasný pracovný výbor pre finančné konglomeráty (IWCFC) Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS) a Výboru orgánov dohľadu nad poisťovníctvom Viac
18. 06. 2008 | .
CEBS zverejňuje materiál do diskusie ohľadom svojej technickej pomoci pri riadení rizika likvidity (druhá časť)
Výbor Európskych bankových dohľadov (CEBS) otvára dnes verejnú diskusiu ohľadom svojej pomoci pri riadení rizika likvidity: druhú časť svojej odpovede na výzvu o technickú pomoc Viac
16. 06. 2008 | .
Pozvánka na výstavu
Národná banka Slovenska pozýva verejnosť na výstavu Slovenské insitné umenie v Srbsku (fragment zo zbierky galérie Babka – Kovačica) Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2008, február 2008, marec 2008, apríl 2008, máj 2008, jún 2008, júl 2008, august 2008, september 2008, október 2008, november 2008, december 2008  Všetky tlačové správy 2008

Využite Rozšírené vyhľadávanie