Tlačové správy

Všetky tlačové správy január 2008

29. 01. 2008 | .
Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 4. rokovaní dňa 29. januára 2008 rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb: a) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 2,25% Viac
29. 01. 2008 | .
Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS
Banková rada NBS prerokovala a schválila Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december 2007 a strednodobú predikciu do roku 2009. Viac
29. 01. 2008 | .
Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (29. januára 2008) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka. Viac
29. 01. 2008 | .
Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2007 - Celkové zhrnutie
1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 2,5%. Viac
29. 01. 2008 | .
Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2007 dosiahol 42,2 mld. USD, resp. 29,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri vzrástol o 0,6 mld. USD Viac
28. 01. 2008 | .
28. január 2008 - oficiálny začiatok SEPA v krajinách eurozóny
Dňa 28. januára 2008 dosiahol projekt SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) významný medzník. Viac
25. 01. 2008 | .
Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 29. januára 2008 (v utorok) sa uskutoční 4. rokovanie Bankovej rady NBS. Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2007. Viac
24. 01. 2008 | .
Výstava Euro, naša mena
Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura (pracuje v gescii NBS) pozýva verejnosť na výstavu EURO, NAŠA MENA. Viac
23. 01. 2008 | .
Spoločná žiadosť výborov CEBS a CESR o evidenciu komodít
V decembri v r. 2007 vydala Európska komisia Žiadosť o technickú pomoc týkajúcu sa revízie článkov 65 (3) (a), (b) a (d) Smernice MiFID a článku 48 (2) Smernice CRD. Viac
22. 01. 2008 | .
CEBS volí nového predsedu a podpredsedu a obnovuje svoju kanceláriu
Pani Kerstin af Jochnick, riaditeľka Finančného dohľadu pri švédskom Úrade pre finančný dohľad (Finansinspektionen) bola zvolená za predsedkyňu Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS). Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2008, február 2008, marec 2008, apríl 2008, máj 2008, jún 2008, júl 2008, august 2008, september 2008, október 2008, november 2008, december 2008  Všetky tlačové správy 2008

Využite Rozšírené vyhľadávanie